Офіційні сайти відомств
» 2012 » Березень » 8 » Внаслідок мовчазної згоди між Пенсійним фондом та МО України відбувається порушення прав військових пенсіонерів. ПОЗИЦІЯ ВІННИЦЬКОЇ СОУ
12:25
Внаслідок мовчазної згоди між Пенсійним фондом та МО України відбувається порушення прав військових пенсіонерів. ПОЗИЦІЯ ВІННИЦЬКОЇ СОУ
Вінницька обласна організація Спілки офіцерів України оприлюднила свою позицію, яку підтримано й іншими ветеранськими організаціями у якій наполегливо наполягає на перерахуванні пенсії особам, звільненим з військової служби та деяких інших осіб (представників інших силових відомств), у зв’язку зі збільшенням розміру премії! В тексті викладеному на сайті Вінницької обласної організації СОУ, зокрема йдеться:
"У преамбулі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262-12) зазначено, що цей Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України. Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.
Зазначена норма Закону дає вичерпну відповідь на поставлене питання.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” наказом Міністра оборони України від 05.11.2010 № 576 "Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 22.07.2010 № 380” було збільшено мінімальний розмір преміювання військовослужбовців Збройних Сил України до 55 (70) відсотків посадового окладу з 1 листопада 2010 року, наказом Міністра оборони України від 28.01.2011 року № 50 "Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2011 рік” продовжено нарахування та виплату премії в розмірі 55 (70) % посадового окладу військовослужбовцям Збройних Сил України. Подібні накази видано і в інших силових відомствах.
Крім того, з 1 червня 2011 року черговий раз суттєво змінилися граничні розміри премії військовослужбовцям Збройних Сил України та працівникам інших силових відомств.
Відповідно до чинної Постанови Кабінету міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (зі змінами) Міністр оборони України видав наказ від 25.06.2011 року № 355 «Про внесення змін до наказу Міністра Оборони України від 28.01.2011 року № 50 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2011 рік».
Згідно з нормативними актами, які вступили у законну силу, у структурі військової пенсії з 1 листопада 2010 року по 31 травня 2011 року була встановлена премія у розмірі 55%, а з 1 червня 2011 року – 90% для офіцерів, 110% для контрактників.
Таким чином відбулось збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових відомств шляхом збільшення розміру премії до 90 (110) % посадового окладу.
Як наслідок, військовим пенсіонерам повинні були здійснити перерахунок пенсії у зв'язку зі зміною розміру одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.
Передусім йдеться про те, що військові пенсіонери в довідці про додаткові види грошового забезпечення, які звільнилися до 01.11.2010 року була зазначена премія 10%. Ті, хто звільнився з цієї дати, їм розраховувалася пенсія з урахуванням спочатку - 55% (70%) в період з 1 листопада 2010 року по 31 травня 2011 року, а з 1 червня 2011 року - 90% (110%)
Але, Пенсійний фонд України на свій розсуд тлумачить вимоги законів України, прикриваючись нормами, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393” та відсутністю повідомлення Міністерства оборони України про підстави для перерахунку пенсій військовослужбовцям.
Міністерство оборони України, після безрезультатних повідомлень Пенсійному фонду України щодо підстав для перерахунку пенсій військовослужбовцям відповідно до деяких наказів Міністра оборони України у 2008 році, замість
відстоювання прав військових пенсіонерів, зайняло пасивну позицію, та взагалі припинило надсилати такі повідомлення, оскільки відповідно до ст.10 Закону 2262-12 призначення і виплата пенсій особам, зазначеним у статті 1-2 цього Закону, здійснюються органами Пенсійного фонду України.
Таким чином, внаслідок непорозумінь між державними органами, військові пенсіонери залишились по за межами дії Закону 2262-12.
Відповідно до частини третьої ст. 63 Закону 2262-12 усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб,
які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених
законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.
У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.
Частиною третьою статті 43 Закону 2262-12 встановлено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством (стаття чинна відповідно до Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008).
Відповідно до частини третьої статті 1-1 Закону 2262-12 зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється виключно шляхом
внесення змін до цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Відповідно до ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Внаслідок мовчазної згоди між Пенсійним фондом та Міністерством оборони України відбувається порушення прав військових пенсіонерів на отримання пенсії відповідно до норм встановлених Законом 2262-12.
Нажаль, сучасна законотворчість в Україні мотивується лише мовчанням, коли невиконання деяких норм законів або їх призупинення не викликають з боку громади ніякої адекватної протидії. Тому практика скасування, призупинення або
взагалі невиконання (або вибіркове виконання) тих норм законів, які так чи інакше впливають на матеріальний стан громадян, стала перевіреним, ефективним та "законним” способом обкраданням нас з вами.
Державні органи повинні діяти саме у спосіб що передбачений Конституцією та законами України. Їх посилання на підзаконні акти, які суперечать законодавству та Конституції України, не можуть бути виправданням.
Подібні накази щодо підвищення премії були видані і в інших силових відомствах (МВС, МНС, СБУ, ДССЗЗІ тощо).
В лавах Вінницької обласної організації Спілки офіцерів України є представники всіх силових відомств. Отже, ситуація з перерахунком пенсії для вказаних категорій осіб є ганебно хронічною.
Вінницька обласна організація Спілки офіцерів України, Рада Ветеранів десантників «Ніхто, крім нас», Спілка учасників бойових дій в Афганістані міста Вінниці, Вінницька обласна організація «Інвалідів Чорнобильців» не можуть стояти осторонь, коли порушення прав пенсіонерів силових відомств на перерахунок пенсії, які встановлені Конституцією та законами України, грубо порушуються.

Голова Вінницької обласної організації Спілки офіцерів України
Ігор Миколайович Окуленко

Голова Ради Ветеранів десантніків «Ніхто, крім нас»
Іван Олексійович Добров

Голова Спілки учасників бойових дій в Афганістані міста Вінниці
Анатолій Миколайович Перебетюк

Голова Вінницької обласної організації «Інвалідів Чорнобильців»
Валерій Якович Проценко"


Джерело:сайт Вінницької ОО СОУ

: 1917 | : PORTAL_SOU | : 5.0/3
: 0

[ | ]

"Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапу
Логін:
Пароль:НОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар


Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ


  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2022

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Використовуються технології uCoz