Офіційні сайти відомств
XXІ З’ЇЗД СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ 
відбувся 24 листопада 2012 р. у м.Київ у Будиноку письменників України.

На XХІ з’їзд обрані всього 153 делегати від 26 організацій СОУ. 
Згідно з результатами реєстрації прибули 140 делегатів  від 21 обласної організації Спілки офіцерів України. 

Президія з’їзду: 
1.голова СОУ полковник запасу - В. Білоус 
2.1-й заступник голови СОУ полковник запасу - С. Литвин 
3.заступник голови СОУ кап. 1 рангу - Є.Лупаков 
4.голова Львівської ОО СОУ - П. Костюк 
5.голова Житомирської ОО СОУ - О. Коновалов 

Мандатна комісія: 
Голова - підполковник Коновалов Олег 
Члени комісії: 
полковник Нижник Олександр 
підполковник Юзюк Олексій 

Редакційна комісія з’їзду: 
Голова - полковник Литвин Сергій 
Члени комісії: 
капітан 1 рангу Лупаков Євген 
полковник Гнатюк Любомир 
полковник Шапочук Петро 

Лічильна комісія з’їзду: 
Голова - полковник Осінчук Остап 
Члени комісії: 
полковник Гук Ігор 
кап.II рангу Баротов Тімур 

Секретаріат з’їзду: 
Голова секретаріату - майор Нередько Сергій 
Члени секретаріату: 
підполковник Сірук Борис 
підполковник Редько Фелікс 

Порядок денний 21-го з’їзду СОУ: 
1.Звіт Виконавчого Комітету СОУ про роботу за період 2010-2012рр. 
Доповідач: Голова СОУ - В. Білоус 
2.Звіт мандатної комісії. 
Доповідач: Голова комісії - О.Коновалов 
3.Звіт Контрольно-ревізійної комісії. 
Доповідач: Голова КРК – П.Москаленко 
4.Звіт Суду Честі. 
Доповідач: Голова суду честі – С.Граб 
5.Вибори керівних органів СОУ. 
6.Внесення доповнень до Положення про контрольно-ревізійну комісію СОУ. 
Доповідач: Голова Секретаріату – С.Нередько 
7.Затвердження розміру членських внесків, бюджету СОУ на 2013 р. 
8.Різне. 

Регламент роботи: 
1.Звіт Виконавчого Комітету СОУ - до 30 хв. 
2.Звіт мандатної комісії - до 10 хв. 
3.Звіт Контрольно-ревізійної комісії - до 15 хв. 
4.Звіт Суду Честі - до 10 хв. 
5.Обговорення доповідей - до 90 хв. 
6.Вибори керівних органів СОУ - до 20 хв. 
7.Внесення доповнень до Положення про контрольно-ревізійну комісію СОУ - до 10 хв. 
8.Затвердження розміру членських внесків, бюджету СОУ на 2013 р. - до 10 хв. 
9.Різне - до 15 хв. 

По 1-му питанню слухали: 

По 2 - му питанню слухали: 
Звіт мандатної комісії з’їзду. 
Доповідач - голова мандатної комісії підполковник О. Коновалов. 
Постановили: 
1.Звіт мандатної комісії взяти до відома. 
2.Визнати повноваження 140 делегатів з’їзду з правом вирішального голосу. 
3.Відповідно до вимог ст.5.1 Статуту визнати ХХІ з’їзд СОУ правоспроможним та здатним приймати рішення у межах Статуту СОУ. 

По 3 - му питанню слухали: 
Звіт ревізійної комісії Спілки офіцерів України за період роботи з 17 .04.10 р. по 24.11.12 р. ,  
Доповідач - голова РК П.Москаленко 
Постановили: Затвердити звіт ревізійної комісії СОУ. 

По 4 - му питанню слухали: 
Звіт голови Суду Честі СОУ. 
Доповідач - голова Суду Честі СОУ С. Граб. 
Постановили: Затвердити звіт голови Суду Честі СОУ. 


1. Голова Івано-Франківської організації СОУ полковник І. Лазор. 
2. Заступник голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України С. Заражевський. 
3. Перший заступнику голови СОУ доктор історичних наук, професор, полковник запасу С. Литвин. 
4. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини О.Сасько. 
5. Член Проводу СОУ, народний депутат України полковник запасу Ю. Прокопчук. 
6. Член Проводу Соу, голова Львівської організації СОУ полковник запасу П. Костюк. 
7. Член проводу Севастопольської організації СОУ капітан 1 рангу А. Данилов. 
8. Президент Асоціації українських банків О. Сугоняко. 
9. Голова Житомирської організації СОУ підполковник запасу О.Коновалов.

У виступах делегатів прозвучали пропозиції: 
- роботу Виконавчого комітету за звітний період визнати задовільною; 
- затвердити звіт ревізійної комісії. 
- затвердити звіт Суду Честі СОУ 

Постановили: 
2.Ухвалити резолюцію з`їзду щодо доповіді Виконавчого комітету за звітний період. 

У відповідності до п. 5.3.3 Статуту СОУ - з’їзд обирає Голову Спілки офіцерів України, 1-го заступника, Голову секретаріату - заступника Голови Спілки, заступників Голови, членів Виконавчого комітету, Провід СОУ, скарбника СОУ, Голову контрольно-ревізійної комісії та її склад, Голову суду честі та його склад. 

В.Білоус запропонував всі керівні органи СОУ обрати відкритим голосуванням. 

Постановили: 
Вибори керівних органів СОУ провести відкритим голосуванням. 

Слухали: 
Пропозицію голови Івано-Франківської організації СОУ полковника запасу І. Лазора внести до списку кандидатів на посаду Голови Спілки офіцерів України кандидатуру В`ячеслава Білоуса. 
Пропозицію голови СОУ полковника запасу В. Білоуса внести до списку кандидатів на посаду Голови Спілки офіцерів України кандидатуру капітана 1 рангу Євгена Лупакова та полковника запасу Сергія Литвина. 
Виступили: 
1.Голова СОУ В. Білоус з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування. 
2.Перший заступник голови СОУ С. Литвин з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування. 
Постановили: 
Результати голосування: за – 71, проти – 18, утримались – 41,не взяли участь в голосуванні – 10. 1-м заступником Голови Спілки офіцерів України полковника запасу В. Білоуса.
 
Заступником Голови - головою Секретаріату СОУ - полковника запасу С. Литвина. 

Заступником Голови СОУ - народного депутата України, генерал-лейтенанта Г. Омельченка 

Заступником Голови СОУ - генерал-лейтенанта запасу О. Скіпальського. 

Заступником голови СОУ - полковника запасу Л. Гнатюка (за посадою). 

Членом Проводу – Скарбником СОУ майора С. Нередька (за посадою). 

Членами Проводу: 
- народного депутата України, полковника запасу Ю. Прокопчука; 
- полковника запасу О. Яшана. 
- капітана запасу Б. Мельника. 

За пропозицією Голови СОУ Є.Лупакова з'їзд обрав Виконком СОУ, відповідно до вимог ст. 5.5 Статуту Спілки, обрати Виконавчий Комітет СОУ у складі голів обласних організацій СОУ (за посадою) та членів Проводу. 

За пропозицією полковника запасу Л.Гнатюка з'їзд обрав головою контрольно-ревізійної комісії СОУ полковника запасу О.Осінчука, а членами комісії: підполковника запасу П.Москаленка і підполковника запасу М.Зубка. 

За пропозицією полковника запасу В.Білоуса, з'їзд обрав Суд Честі СОУ у складі Голови Суду Честі полковника запасу С.Граба і членів - підполковника запасу Б.Сірука і майора запасу П.Моцю. 


По 7-му питанню 
1.Слухали:Полковника В. Білоуса який доповів про бюджет СОУ на 2013 рік і запропонував затвердити видатки на утримання СОУ в сумі 500.00 тис. грн. Встановити розмір членських внесків для членів СОУ - один відсоток від грошового утримання, пенсії та інших доходів. 
Постановили: 
Затвердити бюджет СОУ на 2013 рік в загальній сумі в 500 тис.грн. Встановити розмір членських внесків для членів СОУ - один відсоток від грошового утримання, пенсії та інших доходів. 


1.Слухали: Голову Львівської організації СОУ полковника П. Костюка щодо присвоєння сотенному УПА Мирославу Симчичу звання Героя України. 
Постановили: 
Скерувати клопотання до Президента України щодо присвоєння Мирославу Симчичу звання Героя України. 

2. Слухали: заступника голови СОУ - голову Секретаріату СОУ Литвина С.Х. щодо заяви з`їзду про ситуацію у зв’язку з виборами до Верховної Ради України. 
Постановили: 
Заяву ухвалити."Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапуНОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар

«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ

  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2024

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Використовуються технології uCoz