Офіційні сайти відомств
» 2011 » Лютий » 23 » З метою усунення недоліків та упередження подальшого порушення прав громадських організацій на участь в Громадських радах. Колективний лист
15:09
З метою усунення недоліків та упередження подальшого порушення прав громадських організацій на участь в Громадських радах. Колективний лист
Генеральна прокуратура України
Начальнику Головного управління
військових прокуратур

Українська громадськість з піднесенням відгукнулася на ініціативи Прем’єр-міністра України М. АЗАРОВА щодо залучення до управління державними справами інститутів громадянського суспільства.
Конкретним поштовхом для активізації громадського руху стала постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Завдяки даній постанові широко розгорнулася робота по утворенню громадських рад при центральних органах виконавчої влади, міністерствах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях. Ми розцінюємо вимоги даної постанови Кабінету Міністрів України, як один з шляхів забезпечення прозорості дій влади, боротьби з корупцією та зміцнення довіри громадян до влади.
Разом з тим, практика показала, що дана постанова має ряд суттєвих зауважень, які не дозволяють громадським об’єднанням в повній мірі реалізувати конституційне право на управління державними справами, дотриматись вимог Указу Президента України від 15.09.2005 року № 127/2005 року «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та вимог самої постанови.
Так, наприклад:
- пунктом 4 постанови передбачено
«Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям:
- вжити заходів для проведення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади та забезпечити їх функціонування;
- до утворення зазначених рад забезпечити функціонування громадських рад, утворених до набрання чинності цією постановою».
Фактично в окремих міністерствах та інших органах центральної виконавчої влади таке розпорядження з постанови Кабінету Міністрів України виконано на свій розсуд та без повного вивчення і врахування обставин з цього питання самими керівниками даних установ.
На прикладі утворення та затвердження складу ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони України можливо зробити висновок, що відповідальні особи Міноборони не ознайомилися з вимогами пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та п.8,10 Типового положення про Громадську раду, затвердженого цією ж постановою, або ж умисно їх порушили.
Всупереч п.8, 10 Типового положення про Громадську раду та без прийняття до уваги того факту, що Громадська рада при Міністерстві оборони вже утворена і термін її повноважень не закінчився (квітень 2012 року) Міноборони утворило ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю представників інститутів громадянського суспільства, які не мають державної реєстрації з викривленими нормами представництва від однієї громадської організації, в тім числі з представників інститутів громадянського суспільства, які не включені до єдиного державного реєстру легалізованих громадських організацій Міністерства юстиції України.
Невідомо, чим керувалися окремі відповідальні керівники Міністерства оборони, але діями та бездіяльністю таких керівників не було забезпечено функціонування, вже утвореної до набрання чинності цією постановою Громадської ради, в результаті план роботи у 2010 році виконаний не був. В порушення частини 11 п. 8 Типового положення про громадську раду слово для надання інформації (звіту) про діяльність Громадської ради, що діяла при Міноборони голові Громадської ради, обраному у квітні 2010 року, надано не було, навіть незважаючи на його присутність.
Користуючись невизначеністю та двояким трактуванням окремих положень постанови та Типового положення про Громадську Раду, відповідальні керівники Міністерства оборони включили до складу ініціативної групи осіб, які представилися членами легалізованих відповідно чинного законодавства України громадських організацій. Але фактично ці організації не мають державної реєстрації з правом юридичної особи і легалізовані шляхом повідомлення, без власних статутних документів, окремі навіть з місцевим статусом, що суперечить частині третій пункту 10 Типового положення про громадську раду.
Як відомо зі ст.ст. 2,3,4,5,6,11-13 Цивільного кодексу України, учасниками цивільних відносин є тільки фізичні та юридичні особи.
Громадські організації, легалізовані шляхом повідомлення, не є юридичними особами, а відтак і не мають права на цивільні правові відносини та публічну діяльність, оскільки здійснення цивільних прав такими об’єднаннями, які тільки повідомили про своє заснування і після цього не набули статусу юридичної особи, взагалі не передбачено цивільним законодавством.
Такими положеннями Цивільного кодексу України відповідальні керівники Міністерства оборони України при призначенні ініціативної групи не керувалися, що і стало визначальним при подальших діях цієї організованої ними групи, які є такими, що не відповідають ні вимогам статті 13 Цивільного кодексу України ні постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та Типового положення про Громадську раду, затвердженого цією ж постановою. Так, використовуючи неоднозначне тлумачення постанови КМУ №996 та Типового положення про Громадську Раду, задля формування панівної більшості своїх прихильників окремі представники «ініціативної групи по утворенню нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони» без повного та об’єктивного осмислення ситуації і без врахування того, що Громадська рада при Міністерстві оборони України вже існує і є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом з представників поважних громадських організацій, що об’єднують фахово підготовлених військовослужбовців та ветеранів, допустили ряд порушень, які не дають підстав вважати проведення установчих зборів легітимним, а саме:

- відсутність необхідності проведення установчих зборів раніше строку, передбаченого пунктом 4 постанови КМУ від 3 листопада 2010 року № 996;
- залучення до участі в установчих зборах представників громадських організацій, які не мають юридичної особи, тобто державної реєстрації. Про необхідність державної реєстрації значиться в частині третій пункту 10 Типового положення про громадську раду, як про фактор, що виключає членство представника громадської організації, яка не зареєстрована в установленому чинним законодавством порядку;
- помилкове надання права місцевим осередкам громадських організацій, в тім числі і тим, які не зареєстровані відповідно чинного законодавства і не є юридичними особами, брати участь у проведенні установчих зборів по обранню нового складу Громадської ради при центральному органі влади, яким є Міністерство оборони;
- прийняття до складу кандидатів для обрання до складу Громадської ради організацій з місцевим статусом без наявності у них місцевих осередків в областях України чи навіть в окремих містах чи населених пунктах і гарнізонах;
- залучення до участі в установчих зборах представників громадських організацій, чиї статутні мета та завдання не відповідають завданням щодо захисту прав і свобод військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, ветеранів та членів їхніх сімей, а також щодо створення сприятливих умов діяльності Збройних Сил України і її структурних підрозділів на усій території України. Ряд організацій, що легалізовані шляхом повідомлення про своє заснування, не мають та не представили на розгляд ініціативної групи власні статути чи положення про свою діяльність;
- умисне неповідомлення відомих громадських організацій, які є членами діючої Громадської ради при Міноборони, про формування «ініціативної групи», необхідність здачі документів на представників для їх делегування і участі в проведенні проведені установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради;
- невизначеність кількісних та інших критеріїв щодо формування складу представників, делегованих на установчі збори, що привело до обтяжливого їх списку та невизначеності їх самих, щодо мети та користі від участі в цьому колегіальному виборному консультативно-дорадчому органі Міністерства оборони України.
Формування на таких принципах нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони України є хибним та не дозволить якісно реалізувати право об’єднань громадян на участь у виробленні громадської думки поважними представниками військової громадської еліти взаємозв’язано в центрі та на місцях для формування та реалізації державної політики. Таке завдання не під силу сумнівним функціонерам з «кишеньковими» організаціями, які не мають ні державної реєстрації, ні авторитету в суспільстві, ні місцевих осередків у більшості областей України.
З огляду на наведені зауваження та явні порушення чинного законодавства з боку «ініціативної групи» та окремих керівників від Міноборони, ряд представників всеукраїнських громадських організацій, не побажали приймати участь у, фактично, нелегітимному з точки зору порушення законності, проведенні установчих зборів 9 лютого 2011року по обранню нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони України та покинули зал засідань.
Таким чином, спроба проведення «Установчих зборів» при Міністерстві оборони виявила недоліки постанови та Типового положення про Громадську раду. Це сталося можливим також і тому, що дана постанова та Типове положення про Громадську Раду конкретно та однозначно не регламентували участь самих інститутів громадянського суспільства і їх представників у формуванні нового складу Громадської ради при міністерстві. Постановою чітко не визначена мета утворення такої ради при конкретному центральному органі влади та інше. Наслідком також стало помилкове залучення представників громадськості, що за своїми статутними завданнями не мають нічого спільного до діяльності МО України, забезпечення умов діяльності Збройних Сил України та соціального захисту захисників Вітчизни.
З метою усунення виявлених недоліків та упередження подальшого порушення прав громадських організацій на участь в Громадських радах, утворених для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики просимо Вас:
1. Винести протест, яким скасувати рішення Міністра оборони України по затвердженню складу «ініціативної групи» по підготовці та проведенні установчих зборів по обранню нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони України та саме рішення установчих зборів по обранню нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони України.
2. Вийти з клопотання до Кабінету Міністрів України про необхідність:
- внесення зміни та доповнень постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з урахуванням обставин, що сталися з причин неоднозначних положень даної постанови та змісту Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, які мають наслідком двояке тлумачення та виникнення підстав для спору.
- утворення робочої групи для підготовки змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з включенням відповідних фахівців в галузі цивільного права Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України та наших представників.

З повагою,

Голова Всеукраїнської громадської організації
«Спілка офіцерів України» В. БІЛОУС

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, оф.325
Тел.253-32-30.
e-mail: sou 325 @ukr.net

Голова ГО «Київське міське
Товариство військовослужбовців «Витязь» В. НЕМТІНОВ

м. Київ, тел.260-29-15,259-00-75
nemtinov2007@ukr.net

Голова ВГО та ВГПР «Всенародний фронт порятунку України»,
Голова Незалежної профспілки військовослужбовців України О.М.ЛАЛАК

м. Київ, тел. 067-286-15-44.
http://www.lalak.org.ua/node/5540
e-mail: lalak1@ukr.net

Голова Всеукраїнської громадської організації
«Комітет «За справедливість» В.О. ШУБА

Заступник Голови Всеукраїнської громадської організації
«Товариство українських офіцерів» В. САВЧЕНКО

01133,м. Київ, а/с 146, тел/факс: 242-66-19
www.tuo.inf.ua, e-mai: centr-vdo@mail.ru

Голова Всеукраїнської громадської організації
«Загальновоїнська Спілка України» О. КАЛАШНІКОВ

м. Київ, тел.227-39-39, 460-20-40,
www.derzhavnist.org.ua
www.oso.org.ua


: 808 | : PORTAL_SOU | : 5.0/2
: 0

[ | ]

"Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапу
Логін:
Пароль:НОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар

«  Лютий 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ


  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2022

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Використовуються технології uCoz