Офіційні сайти відомств
» 2010 » September » 6 » Щодо проекту Податкового Кодексу України - ПРОПОЗИЦІЇ СОУ
20:38
Щодо проекту Податкового Кодексу України - ПРОПОЗИЦІЇ СОУ
Президенту України –
Верховному Головнокомандувачу
Збройних Сил України Януковичу В.Ф.

Голові Верховної Ради України Литвину В.М.


Прем’єр-міністру України Азарову М. Я.

У проекті Податкового Кодексу здійснюється подальша цілеспрямована кампанія по позбавленню законних прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Так в порушення ст.17, 22 Конституції України, ст. 8 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби» розділом ІV, ст. 4, 5 п. 4.2.17 і 5.1.1. ж) проекту Податкового Кодексу України пропонується ввести оподаткування вихідної допомоги при виході на пенсію та пенсій військовослужбовців, розмір якої перевищує законодавчо встановлену (станом на 1 січня звітного податкового року) граничну суму заробітної плати з якої сплачуються страхові внески.

У зв’язку з цим виникає логічне запитання: а грошове забезпечення військовослужбовців, речове майно, вартість житла, яке вони можуть колись отримати від держави, (крім військовослужбовців строкової служби) також підлягатимуть оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб?
Військовослужбовці безпідставно сплачують страхові внески до Пенсійного і інших загальнодержавних фондів соціального страхування, як працюючі, так їх ще хочуть обкласти податком з доходів фізичних осіб.
Розміри пенсій військовослужбовців значно нижчі від розмірів пенсій державних службовців, які знаходяться у них в підпорядкуванні (по порівняним посадам), а все відбувається через те, що для держслужбовців, як працівників, фактично переписано порядок призначення і перерахунку пенсій військовослужбовців. Тільки мінімальна пенсія військовослужбовцю призначається за 20 років служби, а держслужбовцю за 10, максимальний розмір пенсії військовослужбовець отримає прослуживши 34 роки, а держслужбовець за 20 років роботи. Не враховуються і умови служби військовослужбовця і у порівнянні з роботою держслужбовців у кабінетах. Про розмір пенсії у разі втрати годувальника державного службовця не хочеться і говорити. Вона вдвічі перевищує членів сімей загиблих військовослужбовців. Чим держслужбовці заслужили таку ласку від держави? Може армію перевести на вільний наєм за трудовим законодавством? Вона сама і розбіжиться. А державних службовців призвемо на військову службу, нехай вони захищають країну, змінять кабінети і ручки на полігони, танки, літаки…

Ми вже не говоримо про розміри пенсійного і інших видів державного соціального страхування абсолютної більшості працівників, яким пенсії призначаються за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Воно мізерне. Держава, змінивши систему їх пенсійного забезпечення в 2004 році, не спромоглася створити для них умови по добровільному накопиченню коштів на їх пенсійне забезпечення (уникнення подвійного оподаткування, відсутність у фінансових планах державних підприємств і тарифах розмірів витрат підприємств на накопичення пенсій їх працівникам та т.і.).

Порушення економічних законів, з наступним оформленням їх змінами до законодавства України, призводить до системного порушення прав військовослужбовців, неефективного витрачання бюджетних коштів, підміни статусу військовослужбовців.
Окрім того, згідно ст..17 Конституції України, Держава забезпечує соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Відомо, у відповідності до ст..2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» «військова служба у Збройних Силах України є державною службою особливого характеру…» Отже особливого характеру означає вищою за статусом інших видів державної служби (за аналогією категорія осіб отримують надбавку до пенсії за особливі заслуги).
Наслідком порушення базових основ і гарантій військовослужбовців, підміни фактичного статусу і юридичних понять призводять до того, що з деякого часу військовослужбовці вже не проходять військову службу, а знаходяться з командирами і начальниками в трудових відносинах. А коли настане загроза їх життю при виконанні наказів, то вони, як кожен працівник вільного найму, напишуть заяви про звільнення за власним бажанням.

На підставі наведеного, керуючись ст.. 19 Закону України « Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» просимо дати вмотивовану відповідь на запитання економічної доцільності щодо:
- оподаткування пенсій військовослужбовцям, які виплачуються за рахунок державного бюджету?
- введення для військовослужбовців податку на доходи фізичних осіб на суми грошового та іншого майна, яке вони отримують?
- введення для військовослужбовців загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та на випадок безробіття, яке призвело до безпідставного зменшення їх грошового забезпечення, нецільових витрат бюджетних коштів?
- передача функції призначення пенсій від Міністерства оборони до Пенсійного фонду України?

З метою наведення порядку в системі пенсійного забезпечення громадян України і зокрема військовослужбовців пропонуємо:

1. Вилучити із проекту Податкового Кодексу положення про оподаткування пенсій та вихідної допомоги при звільненні військовослужбовців, з проекту Податкового Кодексу положення щодо оподаткування всіх видів забезпечення (включаючи грошове, речове) військовослужбовців та їх пенсій.

2. Визначити подальшими шляхами реформування пенсійної системи в Україні два напрямки – пенсійне забезпечення військовослужбовців і працівників, які виконують трудові функції по вільному найму.

3. Запропонувати Верховній Раді України передати функції пенсійного забезпечення військовослужбовців від Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

2. Провести у Секретаріаті Кабінету Міністрів зміни, за яким питання грошового і пенсійного забезпечення військовослужбовців передати від управління стратегії реформування соціальних відносин до управління оборонно-мобілізаційної роботи.

3. Доповнити Концепцію, затверджену Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року № 1224-р «Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи» положенням на першому етапі її реалізації:
- Внести зміни до Законів України стосовно повернення функції призначення і перерахунку пенсій військовослужбовцям і членам їх сімей відповідним міністерствам, центральним органам виконавчої влади де проходять службу військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а головним розпорядником коштів на ці цілі законодавчо закріпити за Міністерством фінансів України;
- внести зміни до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та інших законів у т.ч. «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» стосовно призначення членам сімей померлих (загиблих) військовослужбовців двох пенсій за законом, відповідно до якого буде призначатися страхова або інший вид пенсії та пенсія у разі втрати годувальника у розмірі, що не є меншим від розміру, встановленого для членів сімей державних службовців.

4. Запровадити починаючи з 2010 і на подальші роки недержавне пенсійне забезпечення для працівників державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, комунальних підприємств. Ввести до складу всіх видів тарифів, як їх складову – витрати на недержавне пенсійне забезпечення працівників.»

5. З метою відновлення конституційних прав військовослужбовців щодо їх прав на пенсійне забезпечення за рахунок державного бюджету пропонуємо:
- припинити з 1 січня 2010 року утримання із грошового забезпечення військовослужбовців внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування на випадок безробіття. Протягом 2010 року провести виплату військовослужбовцям незаконно утриманих з їх грошового забезпечення внесків до будь-яких фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за період 2008 - 2009 років.
- припинити з 1 січня 2010 року сплату пенсійних внесків військовими частинами, установами і організаціями пенсійних внесків з фонду грошового забезпечення військовослужбовців до будь-яких фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
- Внести зміни до законодавства стосовно:
- Вилучення з 1 січня 2010 року із числа застрахованих осіб та страхувальників до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування військовослужбовців та військових частин і установ де вони проходять військову службу;
- Законодавчого закріплення за Міністерством фінансів України функції головного розпорядника коштів на виплату пенсій військовослужбовцям;
- Внесення змін до Законів України стосовно повернення функції призначення пенсій військовослужбовців до силових міністерств і відомств, усунення інших недоліків в системі їх пенсійного забезпечення; 


6. Відновлення за єдиним банком (ВАТ «Ощадний банк України») функцій виплати та контролю пенсій військовослужбовцям та членам їх сімей;

7. Організаційного, штатного і матеріально-технічного забезпечення створення органів пенсійного забезпечення в міністерствах, органах центральної виконавчої влади де проходять службу військовослужбовці. У разі відсутності територіальних структур у цих міністерств, органах центральної виконавчої влади доручити провести їм необхідні заходи щодо проведення організації пенсійного забезпечення через силові міністерства де територіальні структури існують;

8. Організації в архівах силових міністерств помісячного обліку та довготривалого зберігання даних (на паперових і електронних носіях) про розмір нарахованого грошового забезпечення за період служби осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та передачу їх до установ Пенсійного фонду України, інших державних органів (у разі необхідності).

9. Провести організаційні заходи у міністерствах, органах центральної виконавчої влади де проходять службу військовослужбовці стосовно організації їх пенсійного забезпечення.

10. Провести організаційні заходи по передачі пенсійних справ від установ Пенсійного фонду України до відповідних міністерств, органів центральної виконавчої влади де проходять службу військовослужбовці.

11. Врахувати пропозиції до проекту Податкового Кодексу України стосовно недержавного пенсійного забезпечення працівників. Дайте їм можливість самостійно відкладати частину своєї заробітної плати на свою пенсію без подвійного оподаткування.

12. Притягнути до відповідальності посадовців, винних у порушенні Конституції України, Закону України «Основи загальнообов'язкового державного соціального страхування», Указу Президента України від 13 квітня 1998 року № 291\98 «Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» стосовно запровадження загальнообов'язкових державних соціальних видів страхування відносно військовослужбовців. Кабінету Міністрів України

З повагою,

ГОЛОВА
СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ІІ СКЛИКАННЯ
ПОЛКОВНИК В. БІЛОУС


: 1009 | : PORTAL_SOU | : 5.0/1
: 1
0
1 галата владислав   [Entry]
Повернути незаконно (антиконституційно) "не сподівано зниклу" норму у змінах до нової редакції Закону України “Про соціальний захист військовослужбовців” в статті 16, які позбавили існуючого права військовослужбовців, отримувати страхову сумму за отримані захворювання, одержаних у період проходження служби від ступеня втрати працездатності.


[ | ]

"Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапу
Login:
Password:НОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар

«  September 2010  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ


  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2022

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Powered by uCoz