Офіційні сайти відомств
» 2010 » Жовтень » 27 » Щодо покращення правового та соціального захисту військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Звернення.
14:02
Щодо покращення правового та соціального захисту військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Звернення.
Президенту України ЯнуковичуВ.Ф.,
Прем’єр Міністру України АзаровуМ.Я.,
Голові Верховної Ради України ЛитвинуМ.В..
Генеральному прокурору України МедведькуО.У.

Копія: Міністру Оборони України ЄжелюМ.Б.,
Міністру Внутрішніх Справ України МогильовуА.В.,
Голові Служби Безпеки України ХорошковськомуВ.І..
Голові Державного комітету у справах ветеранів України ПлосконосуІ.М.


Звернення
голів обласних, районних, міських організацій Всеукраїнської громадської організації Спілки офіцерів України - учасників семінару, який відбувся 16 жовтня 2010 року в м. Києві, за участю представників Міністерства Праці та соціальної політики України, Міністерства Оборони України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Всеукраїнського юридичного товариства щодо покращення правового та соціального захисту військовослужбовців, ветеранів Збройних Сил України, інших військових формувань та членів їхніх сімей.

Учасники семінару відмічають порушення прав військовослужбовців, ветеранів у зв’язку з невиконанням ст. 17 Конституції України чинного законодавства щодо соціально-правового захисту зазначеної категорії громадян посадовими особами органів державної влади України.

1. Житлове забезпечення.

Проблема забезпечення військовослужбовців житлом є надзвичайно болючою для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. На сьогодні близько 50 тисяч військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей перебувають на черзі стосовно отримання житла. Єдиним джерелом фінансування потреб житлового будівництва для військовослужбовців, ветеранів Збройних Сил Украйни та інших військових формувань є кошти державного бюджету, стан надходження та ефективність використування яких з 1999-2010 роках викликає велику занепокоєність.

Причинами такого стану є:

- Не виконання Урядами України Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей з 1999 року.( Постанова Кабінету Міністрів України 29.11.1999 року №2166, 29.04.2004 року №538)
- Не виконання Міністерством Оборони України Указу Президента України від 27 грудня 2005 року стосовно створення фонду службового житла з урахуванням структури, складу, чисельності та дислокації військових частин Збройних сил України.
- Ігнорування законодавчою та виконавчою владою рекомендацій Парламентських слухань від 8.02.2006 року «Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», проведених за ініціативою Спілки офіцерів України.
- Не ефективне використання бюджетних коштів Міністерством Оборони України, іншими військовими формуваннями. Замість фінансування недобудованого житла, будувались і закуповувались нові квартири за ринковими цінами. Це призвело до того, що Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями отримано вдвічі менше квартир. Соціальними наслідками неефективного використання коштів, неналежним фінансуванням будівництва житла, стало те що військовослужбовцями було отримано 6412 квартир або 22,5% від загальної кількості передбаченої Комплексної програмою, а вартість незавершеного будівництва протягом року, зросла на 170 мл. грн.., або на 27,7%
- Розподілення житла серед військовослужбовців, ветеранів шляхом переведення квартир у розряд «службового» для «своїх» людей, які щойно стали в чергу, керівництвом Міністерства Оборони України та інших військових формувань(у відповідності до Наказу Міністра Оборони України №577 від 6.10.2006), в результаті чого загальна черга майже не рухалась, що визиває соціальну напругу серед військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей.

Пропонуємо:

Президенту України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, Генеральній прокуратурі України:
- Ввести посаду Міністра з питань ветеранів у складі Кабінету Міністрів України, заступника Міністра Оборони України з питань ветеранів у відповідності до міжнародної практики у сфері воєнного будівництва.
- Утворити при Міністерстві юстиції бюро безкоштовних юридичних послуг ветеранам з питань соціального та правового захисту.
- Проаналізувати хід виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців від 1999 року, дати правову оцінку причин невиконання зазначеної програми.
- Проаналізувати та врахувати пропозиції Парламентських слухань від 8.02.2006 року.
- В 2011 році провести парламентські слухання на тему: «Підсумки виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів та шляхи реалізації їх прав на соціальний захист у відповідності ст. 17 Конституції України.
- Розробити нову редакцію контракту для військовослужбовців, в якій передбачити термін отримання житла (військовослужбовець не повинен писати рапорт, заяву щодо постановки його на квартирний облік)
- Скасувати положення Наказу Міністра Оборони України №577 від 6.10.2006 щодо права визначати кількість службового житла із загальної кількості житла визначеного для розподілу серед військовослужбовців начальниками гарнізонів, керівним складом Збройних Сил України, Міністерством Оборони України.
- Створити фонд службового житла (відомчого) для відповідних категорій військовослужбовців у військових гарнізонах без права зміни форми власності та передачі в постійне користування.
- Дати правову оцінку висновкам Колегії Рахункової палати від 5.05.2010 щодо аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво житла для осіб рядового та начальницького складу, а також військовослужбовцям правоохоронних органів та Збройних Сил України.

2. Пенсійне забезпечення.

Головним джерелом забезпечення життя ветеранів залишаються пенсії, розмір яких далеко не є достатнім.
Дати правову оцінку діям посадових осіб, органів державної влади щодо передачі у приватну власність будинків офіцерів, шпиталів у військових гарнізонах за останні п’ять років.
Головними причинами порушення прав ветеранів на достойне пенсійне забезпечення є:
- Вилучення з 2000 року продовольчого пайка або його грошового
еквіваленту з грошового забезпечення військовослужбовців;
- Невиплата грошової компенсації замість не отриманого речового майна,
навіть військовослужбовцям, які звільняються зі служби;
- Не перерахунок пенсійного забезпечення військовим пенсіонерам відповідно до Постанови КМУ від 28.032007 №594 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців», збільшення розмірів премії відповідно до наказу Міністра оборони від 14.04.2007 №175;
- Не перерахунок пенсійного забезпечення військовим, пенсіонерам, відповідно до вимог наказу Міністра оборони від 28.072008 №377 (збільшення посадового окладу в-відповідних розмірах)педагогічним працівникам,співробітникам військових наукових закладів
- Розмір пенсій вдів військових пенсіонерів - за втрату годувальника - 30%
вдів держслужбовців - 70% від грошового забезпечення чоловіка;
- Величезний розрив між розміром посадового окладу і розміром за військове або спеціальне звання;

Пропонуємо:

-Забезпечити виконання ст. 2 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.) шляхом внесення доповнень до Кримінального Кодексу України щодо відповідальності за порушення цієї норми.
-Виконати норму ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.1992 №2232 ХІІ (військова служба це особливий вид державної служби) шляхом внесення доповнень до законодавства щодо державної служби.
-Перерахувати пенсії педагогічним працівникам, науковим співробітникам відповідності до Наказу МО України від 28.07.2008 року №2377.
-Внести зміни до ч. ІІІ ст. 63 Закону Україн « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» наступного змісту: «Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, посадовими особами Міністерства Оборони України (Збройних Сил України) та інших військових формувань».

3. Медичне забезпечення.

Важливим джерелом забезпечення життя і здоров'я ветеранів є медичне амбулаторне і стаціонарне обслуговування, а також санаторно-курортне.
За останні 10 років кількість медичних закладів (військових госпіталів, поліклінік, санаторіїв) скоротилася у двічі і ця тенденція триває. Не зникають апетити приватизувати територію Центрального військового клінічного госпіталю та Центральної поліклініки Київського гарнізону.
Зараз тільки кожний 104 із числа подавши заяву ветеранів забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування. Право на отримання грошової компенсації, за невикористання путівки набувається тільки через два роки на третій і взагалі воно лише декларується, так як компенсація є мізерною.
У зв'язку з тим, що всі санаторії знаходяться на самозабезпеченні, отримують лікування в основному особи, які не є військовими ветеранами.

Пропонуємо: 

-Зупинити передачу військових шпиталів, санаторіїв, поліклінік у приватну власність.
-До кінця 2010 року погасити заборгованість перед ветеранами щодо виплати грошової компенсації за не використану санаторну путівку.
-Внести зміни до чинного законодавства щодо користування медичними закладами МО України та інших військових формувань військовослужбовцями запасу незалежно від терміну проходження військової служби.

Просимо відповідь на наше звернення надіслати до Спілки офіцерів України у встановлений законом термін.

За дорученням учасників семінару

Голова Спілки офіцерів України,
Депутат Верховної ради України
II - скликання,

полковник       В’ячеслав Білоус

__________________________________________

Прес служба СОУ.


: 1433 | : PORTAL_SOU | : 5.0/1
: 0

[ | ]

"Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапу
Логін:
Пароль:НОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар

«  Жовтень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ


  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2022

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Використовуються технології uCoz