Офіційні сайти відомств
» 2012 » Листопад » 6 » РЕЗОЛЮЦІЯ II Всеукраїнського форуму ветеранів (остаточна редакція).
14:41
РЕЗОЛЮЦІЯ II Всеукраїнського форуму ветеранів (остаточна редакція).
Ми, учасники II Всеукраїнського форуму ветеранів, який представлж багатомільйонну громаду людей поважного віку,
розуміючи непросту економічну ситуацію у світі й країні та віддаюча належне діям Президента й Уряду, спрямованим на підвищенш конкурентоспроможності нашої держави, а також надання допомоги, перш ЗІ все, найбіднішим верствам громадян,
та констатуючи недоліки у формуванні і забезпеченні реалізаці державної політики, а саме щодо:
розробки ефективного системного плану дій і гарантованого виконанню цільових програм щодо соціального, медичного та правового захисту ветеранів;
повного фінансування пільг, компенсацій та соціальних гарантій встановлених чинним законодавством;
зміцнення матеріально-технічної бази створених для соціального т* медичного обслуговування ветеранів та жертв нацистських переслідувані закладів і служб, у тому числі в лікувально-профілактичних, підготовки дл? цього відповідних спеціалістів;
фінансової підтримки статутної діяльності ветеранських організацій,
вважаємо за необхідне:

1. Звернутися до Президента України Януковича В. Ф., Голові Верховної Ради України Литвина В. М., Прем’єр-міністра Україні Азарова М. Я. з пропозиціями:
здійснити аналіз законів та інших нормативно-правових актів, ще регламентують забезпечення реалізації конституційних прав і свобод задоволення матеріальних і духовних потреб ветеранів, й виключити з ню норми, що обмежують рівень їх соціального захисту;
внести зміни до чинного законодавства задля подолання суперечностей неузгодженостей, спрощення змісту та подолання термінологічної плутаниш стосовно питань соціального захисту ветеранів;
не допускати прийняття законів, які обмежують права і пільги ветеранаїу
війни;
затвердити державні соціальні стандарти і нормативи життєзабезпеченні ветеранів та рівня їх матеріального статку з урахуванням віку та стану здоров’я
створити в державі систему паліативної допомоги та медико-соціально опіки, сестринського догляду та довгострокового лікування хронічно хворю ветеранів, упровадити осучаснені форми геріатричної допомоги;

зобов’язати місцеві органи влади розробити та затвердити регіональні програми поліпшення життєзабезпечення ветеранів, передбачивши в них, зокрема, заходи щодо забезпечення житлом ветеранів війни;
визначити центральний орган виконавчої влади, який має відповідати за вирішення питання забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;
відновити Комплексну державну програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та забезпечити її фінансування;
щорічно, починаючи з 2013 року, передбачати в Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік кошти для придбання житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з вимогою:
виконати положення статті 1-2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, яка однозначно встановлює, що нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними;
забезпечити фінансування з державного бюджету, капітальний ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази ветеранських оздоровчих закладів;
створити у загальних лікувальних закладах палати (місця) для ветеранів війни та праці, мережу кімнат медико-соціальної допомоги та пунктів з надання першої медичної допомоги ветеранам, які мешкають у віддалених населених пунктах, де відсутні заклади охорони здоров’я;
збільшити розмір фінансової підтримки всеукраїнських, місцевих громадських ветеранських організацій та їх осередків, надати приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань;
активізувати роботу з патріотичного виховання молодого покоління на славетних бойових і трудових традиціях українського народу, забезпечити розвиток історико-культурної спадщини та музейної справи.
 
3. Запропонувати Кабінету Міністрів України:
на виконання соціальних ініціатив Президента України ЯнуковичаВ. Ф. та рішень, оголошених ним у зверненні до ветеранів 05.05.2011 з нагоди 66-І річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, розробити середньостроковий системний план дій з підвищення рівня соціального захисту людей поважного віку, який, серед іншого, має забезпечити формування в суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів та визначати поступове (поетапне) повне забезпечення фінансами державних гарантій, встановлених
законами для ветеранів, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, інших категорій пенсіонерів;
знайти можливість здійснити повне фінансування пільг і компенсацій інвалідам війни і Збройних Сил першої та другої груп, сім’ям загиблих - у найближчі один - два роки, іншим інвалідам та учасникам бойових дій - у найближчі два - три роки;
запровадити сучасну систему моніторингу та оцінки рівня соціального забезпечення ветеранів для виявлення їх потреб та своєчасного надання допомоги, запровадити соціальну картку ветерана;
передбачити у 2013 та наступних роках достатній обсяг коштів у державному та місцевому бюджетах для забезпечення пільг і компенсацій ветеранам на:
оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, у тому числі мобільного, ветеранам війни та військової служби, інвалідам війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань;
безкоштовне медичне й санаторно-курортне лікування, отримання ліків, зубопротезування, забезпечення засобами реабілітації, виробами медичного призначення та спецавтотранспортом;
запровадження щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше,
безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті усіх форм власності, перевезення ветеранів до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади й установ соціального захисту, підвищення рівня комфортності пересування ветеранів у транспорті шляхом організації проміжних зупинок, пристосованих пішохідних переходів, визначення місць для сидіння у транспортних засобах тощо;
створення можливостей для відвідування ветеранами закладів культури і мистецтв, організації їх культурного дозвілля, розвитку культурно-просвітніх форм роботи з ними через організацію концертів, тематичних зустрічей з нагоди відзначення святкових та пам’ятних дат, сприяння розвиткові художньої самодіяльності, об'єднань за інтересами та клубів ветеранів;
забезпечити вирішення в найкоротший термін питання щодо спорудження Національного меморіального кладовища "Національний воїнський Пантеон” та його філій в областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;
прискорити розроблення та прийняття Плану заходів з відзначення у 2013 - 2015 роках 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, всякому передбачити проведення заходів з відзначення 70-х річниць найвизначніших подій, пов’язаних з визволенням України;
рекомендувати державним та комунальним засобам масової інформації висвітлювати проблеми життєдіяльності ветеранів та досвід регіонів у пошуку
можливих шляхів їх розв’язання, питання діяльності органів державної влади стосовно підвищення соціальної захищеності цієї категорії громадян.
Учасники Форуму пропонують керівникам держави особисто розглянути надані пропозиції, визначитися з відповідними рішеннями та організувати їх виконання.
Учасники Форуму рекомендують Громадській раді при Державній службі з питань інвалідів та ветеранів і місцевим осередкам всеукраїнських громадських організацій здійснювати контроль діяльності органів виконавчої влади й місцевого самоврядування з реалізації наданих пропозицій та обговорити її підсумки на III Всеукраїнському форумі ветеранів.
Учасники Форуму доручають Державній службі з питань інвалідів та ветеранів надіслати текст Резолюції Форуму Президентові України Януковичу В. Ф., Голові Верховної Ради України Литвину В. М., Прем’єр- міністру України Азарову М. Я., Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
Зазначаємо, що ми, ветерани, виступаємо за порозуміння та злагоду в суспільстві, не залишаючись осторонь зусиль влади, всього народу щодо налагодження та утвердження стабільного розвитку нашої Держави.
Ми віримо в краще майбутнє незалежної України.Довідка від Порталу українських офіцерів (Спілки офіцерів України):

  • За інформацією Прес-служби СОУ "Наприкінці пленарного засідання, за підсумками роботи Форуму, було винесено на обговорення проект резолюції. Під час дискусії вона доповнювалася низкою конкретних пропозицій. Зокрема полковник П.Лисенко запропонував наступний форум ветеранів провести безпосередньо у місті Києві для того, як що перші особи держави знову проігнорують запрошення на форум , то делегати будуть мати можливість безпосередньо прийти у Будинок уряду для спілкування (підтримано оплесками), а в частині організації заходів з відзначення 70-річчя закінчення Другої Світової війни запросити для участі не тільки ветеранів РФ і Білорусі, а і всіх країн антигітлерівської коаліції та учасників антифашистських рухів опору з країн Европи. На що керівники форуму схвально відреагували і пообіцяли внести відповідні корективи під час узагальнення в остаточній редакції резолюції, враховані в подальшій діяльності органів виконавчої влади і ветеранських організацій..."

: 511 | : PORTAL_SOU | : 5.0/1
: 0

[ | ]

"Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапу
Логін:
Пароль:НОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар

«  Листопад 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ


  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2022

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Використовуються технології uCoz