Офіційні сайти відомств
» 2012 » Листопад » 6 » Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.
15:29
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.
Портал українських офіцерів (Спілки офіцерів України) вважає за необхідне оприлюднити текст документу що було надіслано Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України до секретаріату СОУ, про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, проведеного Рахунковою палатою.

____________________
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, проведеного Рахунковою палатою


У період з 31.05.2012 по 03.08.2012 Рахунковою палатою проводився аудит ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.
Аудитом встановлено, що трьома всеукраїнськими громадськими організаціями ветеранів (далі - ВГО) в інформації про виконання бюджетної програми вказано на 7 заходів більше, ніж фактичне проведено (ВГО "Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників”, ВГС "Товариство українських офіцерів”, Українська асоціація ветеранів- Співробітників Спеціальних ПІДРОЗДІЛІВ ПО боротьбі 3 КОРУПЦІЄЮ Гс організованою злочинністю "К”).
Крім того, аудитом встановлено, що між запланованими ВГС заходами, включеними до бюджетного запиту, початково затвердженим* та фактично проведеними існувала суттєва розбіжність як у розріз заходів, так і їх вартості (Українська спілка в’язнів-жертв нацизму, ВГС "Товариство українських офіцерів”, Всеукраїнська спілка учасники війни).
Вищезазначене свідчить, що внаслідок недоліків у плануванні заходів, щодо підготовки розрахунків до потреби, бюджетного запиту та плану використання бюджетних коштів ВГО не мали чіткого уявлення про їх кількість та завищували реальну вартість заходів.
При тому, що бюджетним запитом на 2011 рік Всеукраїнською асоціацією ветеранів війни та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи планувалося проведення різноманітних--заходів (конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, заходів щодо . сприяння розвитку художньої та фізичної культури серед ветеранів, видання книжок, газет), фактично проведено лише 2 конференції на загальну суму 170,8 тис. гривень. Українська організація борців антифашистського опору провела лише звітно-виборчу конференцію на суму 14,7 тис. грн, а заходи з відзначення річниці Дня Перемоги не проводилися.Вибірковим аудитом деталізацій витрат, наданих окремими ВГО до звітів про використання коштів фінансової підтримки, встановлено здійснення ними видатків, які не передбачені нормами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 (далі - Порядок №175), а саме:Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів- інтернаціоналістів) на статтю "оплата послуг та інші видатки” віднесла здійснення незалежної оцінки нежилих приміщень по вул. Ярославів Вал, буд. 36-є, на суму 1,3 тис. грн; при проведенні заходу "Святковий концерт, присвячений 21-й річниці виведення військ з Афганістану” придбано подарунки 3 особам по 840 гривень;ВГО "Організація ветеранів України” на статтю "придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки” віднесла сплачену страховку на суму 4,5 тис. грн;ВГО "Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників” за участь у 48-му Міжнародному конгресі в Туреччині сплачено реєстраційний внесок на суму 25,6 тис. гривень.Перевіркою Всеукраїнської спілки учасників війни виявлено здійснення видатків на сплату податку на землю в сумі 9,59 тис. грн, що не передбачено нормами Порядку № 175.Встановлено один випадок планування та здійснення видатків, які не передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 №176. Так, згідно з розрахунками до планів використання бюджетних коштів ВГО "Інститут реабілітації та соціальних технологій” встановлено, що у складі видатків за оплату послуг передбачено 5,8 тис. грн на оплату аудиторських послуг. Фактично ВГО "Інститут реабілітації та соціальних технологій” відповідно до договору про надання аудиторських послуг від 01.04.2011 №01/04-11/1, укладеного з незалежною аудиторською фірмою "Реал-Аудит” у 2011 році, використано кошти у сумі 5873 грн на оплату інформаційно- консультаційного абонентського обслуговування з питань бухгалтерського та податкового обліку підприємства за період з 01.04.2011 по 31.12.2011, яке передбачало надання консультацій (письмових та в усній формі) ...
Крім цього, відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики від 23.03.2011 № 2989/0/14-11/05 роз’яснено що термін "матеріальне заохочення” відмінний від поняття "заробітна плата”, ця виплата може здійснюватися в інші строки, аніж це передбачено для заробітної плати та може залежати від періодичності проведення громадською організацією статутних заходів, а також надходження коштів на рахунок організації. Матеріальне заохочення не носить обов’язковий характер і повинне здійснюватися лише за фактично проведену роботу, тобто не виплачується за період відпусток, хвороби, навчання.
Зважаючи на викладене, прошу керівників громадських організацій забезпечити законне та цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова Служби В.Маслаков


Р.S.
Колегія Рахункової палати 26.09.2012 розглянула ці результати і оприлюднила свої висновки на своєму офіційному сайті:


Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів потребує перегляду


Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів та зазначила, що, незважаючи на зростання обсягів зазначеної підтримки, кількість її одержувачів суттєво не змінюється.

У 2011 році на таку підтримку з держбюджету спрямовано 60,7 млн. гривень. Кошти отримали 21 громадська організація інвалідів та 20 організацій ветеранів, і це менш як половина загальної кількості таких всеукраїнських громадських організацій. У першому півріччі 2012 року 36,1 млн. грн. отримали відповідно 20 і 22 громадські структури. При цьому лише 16 організацій інвалідів і 10 організацій ветеранів з року в рік є постійними одержувачами допомоги, і причиною цього є складний доступ нових організацій до державної підтримки через відсутність конкурсного відбору на право її отримувати.

Аудитори наголосили на відсутності скоординованих дій Мінсоцполітики, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України та Фонду соціального захисту інвалідів під час виконання бюджетної програми, в рамках якої здійснюється фінансова підтримка громадських організацій інвалідів. У зв'язку з цим, а також внаслідок несвоєчасного затвердження порядку використання і розподілу допомоги освоєння коштів у 2011 році розпочалося через 4 місяці від початку бюджетного року. При цьому Держслужба з питань інвалідів та ветеранів не забезпечила у 2011-2012 роках обґрунтованого розподілу бюджетних призначень між громадськими організаціями.

Аудитом встановлено, що окремими організаціями у 2011 році кошти фінансової підтримки використовувалися без дотримання норм бюджетного законодавства та законодавства про закупівлю товарів і послуг. Одна з причин - нормативна неврегульованість питання про надання громадськими організаціями інвалідів і ветеранів первинних підтверджуючих документів до звітів про використання бюджетних коштів, що унеможливлює проведення внутрішнього контролю за цільовим та ефективним їх використанням і потребує регулярних перевірок громадських організацій.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів не забезпечила розроблення критеріїв оцінки ефективності та результативності використання фінансової підтримки на проведення заходів, не сформулювала єдиних підходів і методичних роз'яснень щодо цього. Результати виконання бюджетних програм визначаються по-різному, що не дає змоги оцінити рівень безпосереднього чи опосередкованого впливу бюджетного фінансування на діяльність громадських організацій.

Колегія Рахункової палати зробила висновок, що існуюча система державної підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів потребує перегляду насамперед у частині забезпечення їм рівного доступу до коштів, використання їх не на видатки споживання, а переважно на проведення пріоритетних заходів і надання соціальних послуг.

Прес-служба Рахункової палати


: 899 | : PORTAL_SOU | : 5.0/2
: 0

[ | ]

"Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапу
Логін:
Пароль:НОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар

«  Листопад 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ


  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2022

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Використовуються технології uCoz