Офіційні сайти відомств
» 2011 » Лютий » 7 » Обговорюємо «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її удосконалення». Проект пропозицій СОУ до Парламентських слухань 16.02.2011
16:54
Обговорюємо «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її удосконалення». Проект пропозицій СОУ до Парламентських слухань 16.02.2011
Проект
Пропозиції
Всеукраїнської громадської організації Спілки офіцерів України до Парламентських слухань 16.02.2011 року на тему «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її удосконалення»
 
Проаналізувавши проект законодавчих змін щодо пенсійного забезпечення Спілка офіцерів України констатує:
Не зважаючи на те, що відповідно до ст. 17 Конституції України, єдину категорію громадян – військовослужбовців, яким держава забезпечує соціальний захист, пенсійна реформа не вирішує тих проблем, які накопичились у пенсійному забезпеченні зазначеної категорії громадян.
Зокрема:
- Блокування Пенсійним фондом України перерахунку пенсій у зв’язку із зміною розмірів грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців і неврахування при цьому надбавки за виконання особливо важливих завдань.
Так, до цього часу не враховуються надбавки, запроваджені наказом Міністра оборони України від 19 лютого 2008 року №56 „Про виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань військовослужбовцям, які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. №1294 „Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” військовослужбовцям видів Збройних Сил України та Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України. Іншим своїм наказом - від 28.07.2008 року №377 – Міністр установив і затвердив відповідні схеми посадових окладів військовослужбовцям військових навчальних закладів, у відповідність яким пенсії, призначені до цього часу, не приведені.

- Не вирішується питання щодо належного врахування розмірів щомісячних додаткових видів грошового забезпечення при перерахунку раніше призначених пенсій.
Відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. №45 для перерахунку пенсій враховуються „інші щомісячні надбавки, доплати ... підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію”.
Застосування зазначеної норми призвело до зниження розмірів перерахованих пенсій переважної більшості осіб, звільнених із військової служби, оскільки, всупереч ст. 22 Конституції України, зменшує обсяги додаткових видів грошового забезпечення за відповідними посадами, які враховуються при перерахунку їхніх пенсій.

- Не врегульовані питання осіб які звільнені із військової служби до 29 квітня 2006 року, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до пункту „в” ст.13 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб” № 2262-12 у редакції від 09.04.1992 року передбачалося, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС під час проходження служби і відносились до категорії 1, розміри пенсій збільшувались на 10 відсотків, а віднесеним до категорій 2,3 – на 5 відсотків.
На таких умовах зазначеним категоріям громадян пенсії призначались до 29 квітня 2006 року – дати набрання чинності Закону України від 04.04.2006 №3591-ІУ „Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців”. Зазначеним Законом така норма обчислення пенсій була скасована. Особи, які звільнялись із військової служби після цього, за рівних умов грошового забезпечення, вислузі років, встановленому статусі, всупереч ст. 24 Конституції України, мали менший обсяг пенсійного забезпечення, ніж особи, яким пенсії були призначені раніше.
- Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 року №1294 „Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” та ведення в дію відомчих нормативно-правих актів, виданих на виконання постанови, головними управліннями Пенсійного фонду України за поданнями відповідних уповноважених органів здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Але при цьому призначені раніше підвищення пенсій особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, у розмірі 10 та 5 відсотків не застосовується, що суперечить ст. 22 Конституції України.
Статтею 58 Конституції України громадянам України гарантовано, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, отже, наданий раніше обсяг пенсійного забезпечення не може бути скасованим.
Тобто, встановлені раніше збільшення розміру пенсій за вислугу років учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС мають зберігатися.
Всупереч ст. 24, 58 Конституції України, правління Пенсійного Фонду України наголошує, що перерахунок здійснювався з урахуванням розмірів грошового забезпечення, встановленого з 1 січня 2008 року, та чинної на цю дату редакції ст. 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб”. Врегулювати проблему пропонується шляхом законодавчого відновлення норм Закону, які діяли до 29.04.2006 р.

- Продовжують накопичуватися диспропорції у розмірах пенсії осіб, звільнених із військової служби у різні періоди. Причинами такого стану є рішення, прийняті Кабінетом Міністрів України у 2007 та 2010 роках, якими Міністру оборони України та керівникам деяких інших центральних органів виконавчої влади надане право збільшити розміри премій військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, які проходять у них службу. Зазначені премії враховуються при первинному призначенні та обчисленні пенсій особам, які їх отримували, проте всупереч ст. 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб” жодного разу не були застосовані для перерахунку раніше призначених пенсій.

- Залишаються соціально не збалансованими розміри пенсій у разі втрати годувальника, які призначаються за професійною ознакою та іншими обставинами. Так, у разі смерті особи у період перебування на державній службі призначається пенсія у разі втрати годувальника у розмірі 70 відсотків заробітної плати померлого годувальника, у разі втрати годувальника, якому призначена пенсія на загальних підставах – у розмірі 50 відсотків, а в разі смерті особи, які мають право на пенсію відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб”, які померли (загинули) внаслідок поранення, каліцтва тощо, або при виконанні обов'язків військової служби – лише 40 відсотків.

- У проекті Закону України щодо пенсійної реформи жодне із цих питань не знаходить свого розв'язання. Більше того, запропоновані зміни (призначення пенсії при наявності 25 років календарної, а не пільгової, вислуги та обмеження максимального розміру пенсії на рівні 80, а не 90 відсотків) до очікуваних фінансових результатів (значної економії бюджетних коштів) та соціальної справедливості щодо розмірів пенсійного забезпечення не призведуть.
Зазначені норми не враховують особливості військової служби, обмеження прав і свобод, пов'язаних з її проходженням, та важливість завдань, які вони виконують.
- Військовослужбовці вступали до військової служби в іншому правовому полі, підписували контракт на інших умовах, які передбачали державні гарантії соціального захисту, систему пільг і компенсацій, від яких держава останнім часом фактично відмовилася.
Попередні ініціативи щодо запропонованих змін, наявні чутки призвели до соціального збурення у військовому середовищі, масових звільнень із Збройних Сил України, інших військових формувань.

Висновок.
1. В сучасних умовах єдиною значною формою соціального захисту, яка не є визначальною, але впливає на формування ціннісно-мотиваційної сфери військовослужбовців, залишається пенсійне забезпечення.
2. Внесення запропонованих змін щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб не забезпечує існуючих прав на пенсійне забезпечення має жодного фінансового і соціального сенсу і лише викликає соціальне збурення і недовіру до проведення реформи.
3. Система пенсійного забезпечення зазначених категорій громадян України потребує подальшого удосконалення але, зважаючи на конституційні зобов'язання держави щодо соціального захисту, зокрема у формі пенсійного забезпечення, захисників Вітчизни, не вимагає переходу до накопичувальної пенсійної системи.
4. Для ліквідації диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різний час особам, звільненим з військової служби, необхідно вжити заходів щодо подальшого удосконалення структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу з метою приведення їх у відповідність структурі та умовам оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, так як у відповідності до ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» «Військова служба є державною службою особливого характеру»…

ГОЛОВА
СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ІІ СКЛИКАННЯ
ПОЛКОВНИК В. БІЛОУС

______________________________________________________

УВАГА!!! У зв'язку з обмеженням у часі, внесення змін і доповнень до проекту просимо надсилати на електронну адресу СОУ
sou325@ukr.net
ДО 12 ЛЮТОГО 2011 РОКУ.

Прес служба СОУ.


: 955 | : PORTAL_SOU | : 5.0/3
: 0

[ | ]

"Спілка офіцерів України (СОУ) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі - Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) - ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України..."

ОФІС ВГО СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ

переглянути збільшену мапу
Логін:
Пароль:НОВИНИ  © ВГО СОУ


Пошук

Календар

«  Лютий 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

Наші друзі та партнери

Пам’ятай про Крути [Vox.com.ua] Портал українця
Пиши українськоюЕвропейський конгрес українців
Українці УгорщиниСпілка українців у Португалії інтернетвидання -Українці у Португалії-
Український радіопортал - Украинский радиопортал
 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГ
Воєнна історіяЧасопис Промінь Просвіти
zampolit
Українське життя в Севастополі
Український козацький портал

Сайти осередків СОУ

Кнопка ВОО СОУ
Кнопка КРоСОУ

Тернопільська СОУ


  • При використанні інформації посилання на  www.portsou.at.ua  бов’язкове.
  • Зміст матеріалів на сторінках сайту не завжди відображає офіційну позицію Всеукраїнської громадської організації СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ і адміністрації сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних банерів, які надає сервіс "Ucoz".
  • Відповідальність за точність наведених фактів, цифр, та імен несуть автори матеріалів.
                                                         
Locations of visitors to this page

© Портал українських офіцерів
(Спілки офіцерів України)
2022

E-mail редакції: rigsou@ukr.net
Використовуються технології uCoz